Colofon & Privacyverklaring

Colofon

Hoofdkantoor

Trusted Shops AG
Subbelrather Strasse 15c
50823 Keulen, Duitsland

Tel.: +32 (0)2 808 04 66
E-mail: service@trustedshops.be

Vertegenwoordigend bestuur:

Jean-Marc Noël (Voorzitter), Michael Burdack

Voorzitter van de raad van commissarissen:

Ulrich Hafenbradl

Kamer van Koophandel: Amtsgericht Köln, HRB 113040

Btw-identificatienummer(s): DE 812 947 877

Vestiging Benelux

Trusted Shops Benelux N.V.
Overhoeksplein 1
1031 KS Amsterdam, Nederland

Tel: +32 (0)2 808 04 66
E-mail: service@trustedshops.be
Website: www.trustedshops.be

KVK: 74930915
BTW-nummer: NL860078085B01

Functionaris Jeugdbescherming volgens § 7 JMStV: Frieder Schelle, jugendschutz@trustedshops.de

Verantwoordelijk voor de inhoud: Giulia Frede
c/o Trusted Shops AG
Subbelrather Straße 15c
50823 Keulen, Duitsland


Trusted Shops AG is onder registratienummer [D-B6MZ-QKA67-38] ingeschreven in het register van verzekeringsagenten als erkend verzekeringsagent overeenkomstig § 34d lid 1 van het Duitse wetboek van koophandel (GewO) (www.vermittlerregister.info). De bevoegde vergunningverlenende en toezichthoudende instantie is de Kamer van Koophandel en Industrie van Keulen, Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Keulen, Duitsland (www.ihk-koeln.de). Trusted Shops AG is lid van de Kamer van Koophandel en Industrie van Keulen.

Beroepsregels voor verzekeringsbemiddeling:
- Sec. 34d GewO
- Sec. 59 - 68 van de Duitse wet op de verzekeringsovereenkomst (VVG)
- De Duitse verordening inzake verzekeringsbemiddeling (VersVermV).

De beroepsvoorschriften kunnen worden ingezien en gedownload op www.gesetze-im-internet.de, de homepage die door het Duitse ministerie van Justitie samen met juris GmbH wordt beheerd.

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14 lid 1 ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van  geschillen.

Informatie over de beslechting van geschillen overeenkomstig §214 VVG in combinatie met de VVG-verordening inzake bemiddelingsinstanties:
Als verzekeringsmakelaar is Trusted Shops AG op grond van §214 VVG juncto de VVG-verordening inzake bemiddelingsinstanties verplicht deel te nemen aan geschillenprocedures.

De bevoegde instantie is de volgende:
Versicherungsombudsmann e.V.,Postfach 080632, 10006 Berlijn, Duitsland
https://www.versicherungsombudsmann.de/ 

© Copyright 2022 - Alle inhoud, met name teksten, foto's en grafieken zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, inclusief reproductie, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden aan Trusted Shops AG.

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay illustration-information-gdpr-data-privay

1. Communicatie via e-mail en contactformulier

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount conform art. 6 lid. 1 sub b AVG en u kunt de contactpersoon niet zonder deze informatie sturen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken.

Wij hebben serviceproviders ingeschakeld voor de technische afhandeling van uw vragen namens ons. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de VS en zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Na volledige verwerking van de aanvraag worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Scroll naar boven

2. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Voor een kortere laadtijd maken we voor sommige aanbiedingen ook gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”), waarbij web apparaten worden geleverd via webservers van een CDN-provider die voor ons werkt in het kader van orderverwerking. Toegangsgegevens worden ook dienovereenkomstig verzameld op de webservers van de provider. Wij maken gebruik van een CDN-provider die gevestigd is in de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 lid. 1 sub f AVG de bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten voor derden
In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende serviceproviders:

trustedshops.nl: ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, Feldkirchener Straße 140, 9020 Klagenfurt am Wörtersee, Österreich

business.trustedshops.nl: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA

Als een dienstverlener in de VS is gevestigd, is hij gecertificeerd onder het Privacy Shield tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd. Verder zijn we met andere dienstverleners die in een land buiten de EU of de EER zijn gevestigd, overeengekomen om standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU toe te passen om passende garanties te bieden op grond van de art. 46 lid. 2 sub. c AVG.

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina’s of in vormen voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Scroll naar boven

3. Verzameling en gebruik van gegevens in het kader van het Trusted Shops-lidmaatschap voor winkels

Registratie voor het lidmaatschap van Trusted Shops voor onlineshops

Een lidmaatschapsaanvraag voor onlinehandelaren wordt uitsluitend aangeboden aan personen die handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Persoonsgegevens worden verzameld met het oog op contractverwerking in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b AVG indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van een contactmoment of door u te registreren voor onze diensten. Persoonsgegevens van personen die niet zelf contractpartner zijn of niet de bedoeling hebben contractpartner te worden (bijv. werknemers of contactpersonen), worden verwerkt op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons rechtmatig belang ligt in de correcte, efficiënte en persoonlijke verwerking van het verzoek en de zakelijke relatie.

De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een lidmaatschap omvatten met name:

 • Naam, voornaam
 • Bedrijf
 • (e-mail) adres, telefoonnummer
 • Activiteit van de contactpersoon
 • Beroepskwalificatie, indien van toepassing
 • Andere bedrijfsinformatie
 • Correspondentiegegevens (bv. e-mailcommunicatie of notities over telefoongesprekken)

Het doel van de verwerking vloeit voort uit de algemene lidmaatschapsvoorwaarden, aanvullende overeenkomsten of andere contracten die tussen Trusted Shops en het shop lid gelden. Met name de zakelijke communicatie, het beantwoorden van vragen of het doorsturen van klachten van klanten van de winkel, bijvoorbeeld in het kader van de kopersbescherming, maken het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.

Bovendien vereist de berekening van de contractuele vergoedingen overeenkomstig de prijslijst de openbaarmaking van de verkopen van de onlinewinkel. Ook hier kan de verwerking van persoonsgegevens niet worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer de onlineshop wordt geëxploiteerd door een eenmanszaak en de verkoopcijfers dus ook betrekking hebben op de natuurlijke persoon die erachter staat. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub b AVG.

Na de volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Gebruik van Salesforce

Om u te helpen de Trusted Shops elementen in uw website te integreren en ons productaanbod voor u te optimaliseren, alsmede om klanten en contracten te beheren, maken wij gebruik van de Service Cloud en de Marketing Cloud van Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland, een dochteronderneming van Salesforce.com Inc, The Landmark @ One Marketing, Suite 300, San Francisco, CA 94105, VS.

Salesforce Marketing Cloud is een dienst voor het beheer van gebruikersdatabases. De gegevens worden verwerkt in Ierland en de VS. Salesforce.com heeft deze dienst laten certificeren onder het EU-US Privacy Shield. Voor meer informatie over de Salesforce Marketing Cloud en Service en de verwerkte gegevens kunt u terecht bij de privacyverklarung van Salesforce. Door de Commissie van de EU uitgevaardigde standaardclausules inzake gegevensbescherming worden gebruikt om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Salesforce gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van producten, platforms en reclamemateriaal van Trusted Shops mogelijk maken, zoals cookie-tracking, gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclame- en analysedoeleinden.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens als gedragsgegevens (bv. gegevens over productgebruik). In het algemeen geeft Salesforce ons alleen toegang tot specifieke persoonsgegevens voor marketingdoeleinden als u ook bent ingelogd op onze site. Over het algemeen verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks bij u. In de regel verstrekt u ons deze gegevens bij uw bestelling en in het kader van de zakelijke relatie. Daarbij verzamelen wij alleen die gegevens die voor het desbetreffende doel van het contract noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden prospectief verrijkt met gegevens die zijn verzameld via Salesforce, Inc.

De gegevensverwerking dient enerzijds de contractafwikkeling conform art. 6 lid 1 sub b AVG en anderzijds de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, evenals directe reclame conform art. 6 lid 1 sub f AVG .

Scroll naar boven

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Post/pakketbezorging

Voor zover u goederen heeft besteld die wij u per post toesturen, en bij verzending per briefpost, geven wij uw voor dit doel noodzakelijke gegevens door aan de met de levering belaste verzendonderneming om het contract conform art. 6 lid 1 sub b AVG na te komen, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die gevestigd is in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van wat nodig is voor de uitvoering van het contract.

Gebruik van betalingsdienstaanbieders

Voor de verwerking van betalingen maken wij gebruik van de volgende dienstverleners, die optreden als onze eigen verantwoordelijken:

 • Automatische incasso: Betaling via automatische incasso wordt verwerkt via GoCardless Ltd, Sutton Yard, 65 Goswell Road, Londen, EC1V 7EN, Verenigd Koninkrijk, waarbij de verwerking uitsluitend plaatsvindt via GoCardless SAS, 23-25 Avenue Mac-Mahon, Parijs, 75017, Frankrijk. Frankrijk. Informatie over gegevensbescherming bij GoCardless vindt u hier.
 • Betaling per credit card: Betaling per credit card geschiedt via Stripe Payments Europe, Ltd, One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ierland. Dit kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de VS inhouden. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, gebruikt Stripe standaardclausules voor gegevensbescherming. Meer informatie over gegevensbescherming bij Stripe vindt u hier.
 • Betaling via PayPal: Als u bij PayPal bent geregistreerd, kunt u de betaling ook verrichten via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg. De overeenkomsten tussen u en PayPal zijn van toepassing. Meer informatie over gegevensbescherming op PayPal kan hier gevonden worden.

Gebruik van orderprocessors

Voor de presentatie van onze websites en voor de levering van onze diensten maken wij in het kader van de orderverwerking gebruik van verschillende dienstverleners. Deze verwerken namens ons persoonsgegevens in overeenstemming met de instructies. Wij hebben met alle dienstverleners een contract gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG. Wij maken met name gebruik van orderverwerkers op het gebied van hosting, verzending van e-mails en nieuwsbrieven, en ticket-, klantenrelatie-, abonnementen- en betalingsbeheer.

Kredietcontrole bij de registratie voor het lidmaatschap van Trusted Shops voor onlinehandelaren

Alleen indien u handelt in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, geven wij bij het sluiten van een lidmaatschapscontract voor onlinehandelaren uw adresgegevens door ter beoordeling van het aansprakelijkheidsrisico en voor kredietbeoordeling, indien nodig, aan kredietagentschappen. Dit dient de verwerking van de contractuele relatie volgens art. 6 lid 1 sub b AVG en bovendien volgens art. 6 lid 1 sub f AVG ons gerechtvaardigd belang om ons risico op wanbetalingen te verminderen. De kredietbeoordeling omvat ook profilering in de zin van art. 4 sub 4 AVG, voor zover de kredietbeoordeling betrekking heeft op een natuurlijke persoon. Een geautomatiseerd besluitvormingsproces is hier niet aan verbonden.

Wij geven de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan een van de volgende ondernemingen, afhankelijk van het land waar uw onderneming haar hoofdkantoor heeft:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.
  Hellersbergstraße 12
  D-41460 Neuss

 • Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur SA
  1, place Costes et Bellonte
  CS 20003
  92276 Bois-Colombes (Parijs)
  Frankrijk

 • Ellisphere, S.A.S.
  Immeuble via Verde,
  55 plaats Nelson Mandela,
  92000 Nanterre,
  Frankrijk

 • GraydonGo
  Hullenbergweg 2
  1101AA, Amsterdam Zuid-Oost

 • Iberinform internacional, SAU
  Calle Raimundo Fernández Villaverde, 57 Bis
  Madrid 28003 (Madrid)
  España

Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten door contact met ons op te nemen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van juridische dienstverleners

Indien u uw betalingsverplichtingen in het kader van een contractuele relatie niet nakomt of indien er een ander juridisch geschil dreigt, hebben wij het recht juridische dienstverleners in te schakelen (advocaten, incassodiensten enz.). In dit geval is de overdracht van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is tevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze civielrechtelijke aanspraken geldend te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. Voor zover dit een wijziging van het doel inhoudt, valt dit onder §24 lid 1 sub 2 BDSG.

 

Scroll naar boven

5. E-mail-, nieuwsbrief- en postreclame

 

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 lid. 1 sub b AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame met aanmelding voor de gepersonaliseerde nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 lid. 1 sub b AVG. De nieuwsbrief met tips & tricks uit de wereld van de online handel, evenementen, wedstrijden en onze producten, leden en partners is gericht op uw specifieke interesses en geeft u relevante informatie over de betreffende onderwerpen.

Door uw aanmelding voor de ontvangst van onze gepersonaliseerde nieuwsbrief, gaat u er ook mee akkoord dat wij uw klikgedrag (welke links u aanklikt en opent) in de nieuwsbrief kunnen volgen en evalueren. Dit gebeurt door de informatie over uw klikgedrag te koppelen aan uw persoonlijke gebruikersprofiel in onze interne klantenadministratiesysteem. Deze link maakt het mogelijk om bovengenoemde informatie nauwkeurig te evalueren in relatie tot uw persoon en uw veronderstelde interesses om zo de personalisering van de nieuwsbrief te verbeteren. Vervolgens evalueren wij de informatie op basis van uw toestemming conformart. 6 lid. 1 sub  a AVGU kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u overeenkomstig artikel 7 lid 3 UWG regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 lid. 1 sub b AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen.

Postreclame en uw recht van bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 lid. 1 sub f AVG.

De reclame mailingen worden namens ons verwerkt door een serviceprovider aan wie wij uw gegevens doorgeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Scroll naar boven

6. Integratie van het Trusted Shops Trustbadge

Om onze verzamelde beoordelingen weer te geven, is op sommige van onze websites het Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Overeenkomstig art. 6 lid. 1 sub f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in de optimale marketing van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging. Het Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Scroll naar boven

7. Third Country Transfer

Op dit punt informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens in derde landen zonder een adequaatheidsbesluit.

Trusted Shops maakt gebruik van verschillende dienstverleners. Velen van hen gebruiken servers in derde landen, d.w.z. buiten de EU of de EER. Dit omvat ook de VS. De doorgifte van persoonsgegevens moet toegestaan zijn overeenkomstig artikel 44 en volgende. AVG moet toelaatbaar zijn. Het Hof van Justitie heeft in juli 2020 bepaald dat de EU-US Privacy Shield niet langer kan worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan de VS. Dit betekent dat de sectorale adequaatheidsbeschikking is ingetrokken.

Het EU-US Privacy Shield als zodanig en de bijbehorende zelfcertificering blijven echter van kracht. Dit betekent dat Amerikaanse bedrijven die zichzelf hebben gecertificeerd en geregistreerd bij de International Trade Administration van het Amerikaanse ministerie van Handel (zie overzicht op https://www.privacyshield.gov/list), zich ertoe blijven verbinden de regels en voorschriften van het Privacy Shield na te leven, wat betekent dat een goed niveau van gegevensbescherming zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.

Trusted Shops stemt ook met dienstverleners die in een derde land persoonsgegevens verwerken in principe in met de door de EU-Commissie uitgevaardigde standaardclausules voor gegevensbescherming, die nog steeds geldig zijn. Waar mogelijk komen wij ook aanvullende garanties overeen om ervoor te zorgen dat in de VS of andere derde landen voldoende gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Voor sommige dienstverleners bestaan er ook zogenaamde goedgekeurde gedragsregels (Binding Corporate Rules) die ervoor zorgen dat de onderneming de Europese normen inzake gegevensbescherming naleeft. Dit geldt met name voor onze ticket tool Zendesk, die inkomende e-mails verwerkt. De bindende bedrijfsvoorschriften zijn hier beschikbaar.

Toch kan het gebeuren dat ondanks alle contractuele en technische maatregelen het niveau van gegevensbescherming in het derde land niet overeenstemt met dat van de EU. Voor deze gevallen vragen wij u, indien nodig, in het kader van cookie-toestemming, in (contact)formulieren of andere registraties en logins om uw toestemming in overeenstemming met art. 49 lid 1 sub a AVG voor de doorgifte van uw persoonsgegevens aan een derde land. Dit heeft met name betrekking op de doorgifte van gegevens aan de V.S.. In de VS kunnen de autoriteiten en inlichtingendiensten van de VS toegangsrechten en -mogelijkheden tot persoonsgegevens hebben zonder dat wij als gegevensexporteur of u als betrokkene daarvan op de hoogte zijn en zonder dat u over voldoende rechtsmiddelen beschikt om dit te voorkomen of tegen deze toegang op te treden.

In de toestemmingsmanager vindt u ook gedetailleerde informatie over alle dienstverleners uit derde landen die wij gebruiken, zoals het exacte land van vestiging van de afzonderlijke dienstverleners, de specifieke rechtsgrondslag en het doel van de gegevensoverdracht, de duur van de gegevensopslag, enz.

Scroll naar boven

8. Cookies und Webanalyse

 

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies en andere technologieën, waarbij informatie wordt opgeslagen op of opgevraagd van uw eindapparaat (hierna uniform aangeduid als "cookies").

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken altijd enkele cookies om de basisfunctionaliteit van onze pagina's en de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod te kunnen garanderen (essentiële/noodzakelijke cookies). Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Wij gebruiken zowel onze eigen cookies als die van derde aanbieders (zgn. third-party cookies).

Toestemmingsmanager:
Een gedetailleerd overzicht van de door ons gebruikte cookies of andere technologieën en dienstverleners, hun doeleinden en opslagperioden, de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies en verdere informatie vindt u in onze toestemmingsmanager.

Via de toestemmingsmanager kunt u afzonderlijke of alle cookies afzonderlijk aanvaarden of weigeren wanneer u onze website voor het eerst bezoekt en op elk moment daarna door een groen vinkje/kruisje te plaatsen naast de respectieve cookie of door de cookie te verwijderen en de instellingen op te slaan. Deze instellingen worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in het lokale geheugen. Daarom moeten ze opnieuw worden gemaakt en opgeslagen als de lokale opslag van het toestel wordt gewist of een ander toestel of browser wordt gebruikt. Houd er rekening mee dat u reeds geplaatste cookies mogelijk handmatig moet verwijderen als u uw toestemming intrekt. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.


Andere cookie-instellingsopties:

U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en zelf kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies in overeenstemming met Art. 6 parr. 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de informatie over gegevensbescherming, naast het deselecteren in de Cookie Manager.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn.


Scroll naar boven

9. PlugIns voor sociale media

 

Gebruik van de sociale plugins van Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest met behulp van de Shariff-oplossing

Op onze website worden sociale knoppen gebruikt door sociale netwerken.

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen.

Klik op een van de knoppen, er wordt een nieuw venster van uw browser geopend en u roept de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals de mogelijkheid van contact en uw relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeveiliging informatie van de aanbieders.


Video-plugins voor Youtube
Deze website integreert content via de videoplatformdienst Youtube. Overeenkomstigart. 6 lid. 1 sub f AVG dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging.

Youtube wordt geëxploiteerd door Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Voor video’s van Youtube, die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij zij de video afspelen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u hier in de gegevensbeschermingsinformatie van Google.

Vimeo Video Plugins
Deze website integreert content via de videoplatformdienst Vimeo.

Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, Verenigde Staten (“Vimeo”). Overeenkomstig art. 6 lid. 1 sub b AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging.

De traceertool Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video’s van Vimeo die geïntegreerd zijn op onze site. We hebben geen invloed op de instellingen van tracking en de analyseresultaten die op deze manier verzameld worden en kunnen ze niet zien. Daarnaast worden web beacons voor websitebezoekers ingesteld door Vimeo-video’s te embedden.

Om het gebruik van Google Analytics tracking cookies te voorkomen, kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder deze link. 

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in Vimeo’s informatie over gegevensbescherming op https://vimeo.com/privacy

Scroll naar boven

10. Onze online aanwezigheid op social media platforms

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Aan de hand van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw terminal meestal cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen.

Deze dient in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f. AVG om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden. Indien u door de betreffende Social Media Platform Operators wordt verzocht om toestemming (overeenkomst) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerkingart. 6 lid. 1 sub a AVG.

Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug op het Privacy Shield tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u bekijken op https://www.privacyshield.gov/list
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactoptie en uw rechten en instelopties voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de aanbieders gegevensbescherming informatie hieronder gelinkt. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.


Oppositie opties (Opt-Out):


Scroll naar boven

11.  Deelname aan webinars

Wij bieden regelmatig webinars aan, hetzij gratis, hetzij als contractuele dienst als onderdeel van onze producten. Deze vinden plaats via het GoTo Webinar-hulpprogramma. "GoToWebinar" is een dienst van LogMeIn, Inc. die in de VS is gevestigd. Zie de verdere informatie over "Overdracht naar derde landen" in hetzelfde onderdeel van deze Privacy mededeling. Wij gebruiken LogMeIn, Inc. als verwerker.

Als u de website van "GoToWebinar" bezoekt, is de aanbieder van "GoTo-Webinar" verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Toegang tot de website is echter alleen nodig om de software voor het gebruik van "GoToWebinar" te downloaden. U kunt ook "GoToWebinar" gebruiken als u de desbetreffende vergader-ID en, indien van toepassing, verdere toegangsgegevens voor de vergadering rechtstreeks in de "GoToWebinar"-app invoert.

Als u de "GoToWebinar"-app niet wilt of kunt gebruiken, kunt u de basisfuncties ook gebruiken via een browserversie, die u ook kunt vinden op de "GoToWebinar"-website.

Bij het gebruik van "GoToWebinar" worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de gegevens die u vóór of tijdens uw deelname aan een webinar verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gebruikersgegevens: voornaam, achternaam, telefoon (facultatief), e-mailadres, wachtwoord (indien "single sign-on" niet wordt gebruikt), profielfoto (facultatief),

Afdeling (facultatief)

Vergader metadata: Onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware.

Indien opname (optioneel): MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatieopnamen, M4A-bestand van alle audio-opnamen, tekstbestand van online vergaderingen.

Voor het inbellen met de telefoon: informatie over het nummer van de inkomende en uitgaande oproep, de naam van het land, de begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: U kunt de chat-, vraag- of enquêtefuncties in een webinar gebruiken. In dit verband worden de door u ingevoerde tekstgegevens verwerkt om ze in het webinar te kunnen weergeven en, indien nodig, te registreren. Om de weergave van video en de weergave van audio mogelijk te maken, zullen de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van een eventuele videocamera van het eindapparaat voor de duur van de vergadering dienovereenkomstig worden verwerkt. U kunt de camera of microfoon zelf op elk moment uitschakelen of dempen via de "GoToWebinar"-toepassingen.

Om aan een webinar deel te nemen of de "vergaderzaal" binnen te gaan, moet u op zijn minst uw naam opgeven.

Omvang van de verwerking

Wij gebruiken "GoToWebinar" om webinars te geven. Als wij webinars willen opnemen, zullen wij u dat van tevoren op transparante wijze meedelen en om toestemming vragen als de opname op u betrekking heeft. De opnames zullen audio en video omvatten. Het feit van de opname zal ook aan u worden getoond in de "GoToWebinar App.

Als het nodig is om de resultaten van een webinar te loggen, zullen wij de inhoud van de chat loggen. Dit zal echter meestal niet het geval zijn. Met het oog op de opname en follow-up van webinars kunnen ook vragen van webinar deelnemers worden verwerkt.

Als u als gebruiker bij "GoToWebinar" geregistreerd bent, kunnen verslagen over webinars (metagegevens over vergaderingen, gegevens over telefoongesprekken, vragen en antwoorden in webinars, enquêtefunctie in webinars) door "GoToWebinar" maximaal één maand worden opgeslagen.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

In verband met het gebruik van "GoToWebinar" is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons belang in deze gevallen is de effectieve uitvoering van webinars.

Voor het overige is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van webinars art. 6 lid 1 sub b AVG, voor zover de bijeenkomsten worden gehouden in het kader van contractuele betrekkingen.

Indien een opname van het webinar plaatsvindt, is de rechtsgrondslag uw toestemming, art. 6 lid 1 sub f AVG.

Verwijdering van gegevens

In beginsel wissen wij persoonsgegevens wanneer er geen reden meer is om ze op te slaan. Van een vereiste kan met name sprake zijn indien de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te verrichten, om garantie- en eventuele garantieclaims te controleren en toe te kennen of af te wenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in overweging genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Scroll naar boven

12. Verzenden van herinneringen per e-mail

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6  lid. 1 sub a AVG, wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.

In andere gevallen worden verzoeken om evaluatie verzonden als tegenprestatie voor gratis lidmaatschap en dus als integraal onderdeel van de lidmaatschapsovereenkomst. In deze gevallen is de verwerking van de gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en derhalve gebaseerd op art. 6 lid. 1 sub. b AVG.

Scroll naar boven

13. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;

conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;

conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking

 • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen


is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

 • u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;

Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze privacy officer van het bedrijf.

Functionaris voor gegevensbescherming
Subbelrather Str. 15c
50823 Keulen

privacy@trustedshops.com


Scroll naar boven

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.


Scroll naar boven

Vragen? We helpen je graag.

© 2024 Trusted Shops AG  |  Gegevensbescherming  |  Juridische informatie  |  Cookie-instellingen